HomeO firmieOfertaMagazynKontaktMOLYKOTE

 

Pasty montażowe

 

 

 

 

Produkt
D
G-n plus
G-Rapid Plus
U-n
Typ

Biały wysokociśnieniowy montażowy środek smarny do zastosowań tam gdzie konieczna jest najwyższa czystość

Preparat ułatwiający montaż i smarujący o niskim współczynniku tarcia

Pasta montażowa i docierająca o ekstremalnie niskim współczynniku tarcia, zawierająca mieszaninę stałych składników smarnych na bazie dwusiarczku molibdenu

Środek montażowy o niskim współczynniku tarcia zawierający mieszaninę składników stałych na nośniku syntetycznym. Specjalny skład do zastosowania w wysokich temperaturach.

Typowe zastosowanie

Zastosowanie w elektryce i gospodarstwach domowych, maszynach do pakowania, tekstylnych i biurowych, formowaniu na zimno stopów stali.

Montaż i docieranie łożysk poprzecznych, powierzchni ślizgowych, wrzecion, przekładni, połączeń wciskowych, łożysk tocznych, zębatek i kołnierzy.

Montaż i docieranie łożysk poprzecznych, powierzchni ślizgowych, wrzecion, przekładni, połączeń wciskowych, łożysk tocznych, zębatek i kołnierzy.

Trzpienie kadzi odlewniczych i łożyska gruszek odlewniczych w stalowniach, łożyska wózków i przenośników w suszarniach, łożyska i prowadnice pieców hutniczych i konwertorowych, łańcuchy i ślizgi jak również uszczelki gumowe i o-ringi nie wytrzymałe na oleje mineralne.

Właściwości

ˇ Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń
ˇ Ochrona przed drganiami ciernymi i zatarciem
ˇ Dobra ochrona przed korozją
ˇ Doskonała ochrona przed korozją ciernąˇ Nie plami
ˇ Podnosi płynięcie przy odkuwaniu na zimno

ˇ Wysoka odporność na naciski
ˇ Niski współczynnik tarcia
ˇ Przeciwdziała korozji ciernej, wżerom i drganiom ciernym.
ˇ Redukuje powstawanie korozji ciernej
ˇ Dobra ochrona przed korozją
ˇ Ułatwia montaż

ˇ Wysoka odporność na naciski
ˇ Ekstremalnie niski współczynnik tarcia
ˇ Przeciwdziała korozji ciernej, wżerom i drganiom ciernym. Doskonałe przyleganie (w formie aerozolu niesieciującego - jeśli wymagane)
ˇ Dostarcza bezpiecznego smarowania
ˇ Ułatwia demontaż

ˇ Pasta smarna do 200 C,smar suchy do 450C
ˇ Niski współczynnik tarcia
ˇ Wysoka odporność ciśnieniowa
ˇ Nie agresywny w stosunku do wielu plastików i gum naturalnych

Dane fizyko- -chemiczne

Kolor

Biały

Czarny

Czarny

Czarny

Skład

Stały smar, olej naturalny, zagęszczacz

Stały smar, olej naturalny, zagęszczacz

Stały smar, olej naturalny, zagęszczacz

Stały smar, zasada litowa, polialkeny glikolu

Konsystencja, gęstość

Penetracja bez ugn., mm/10
Gęstość przy 20 C, g/ml
250-280
1.27
280-310
1.35
255-275
1.40
250-280
1.70

Temperatura

Zakres temperatur roboczych, C

-25 do 250

-25 do 450

-35 do 450

-40 do 450

Zdolność przenoszenia obciążeń

Tester 4-kulowy
(DIN 51350 pt.4)
Obciążenie zespawania, N


2600


2800


5300


3800

Masz Almen Wieland,
OK. obc, N

20000

20000

20000

20000

Współczynnik tarcia

Dla połączeń śrubowych M12, 8.8 z pow. zaczernianą ( Tester Erichsena)
u na gwincie
u na łbie
Test na połącz. wciskane u0.13
0.08
0.10, bez drgań00.12
0.06
0.10, bez drgań0.10
0.06
0.05, bez drgań0.14
0.12
0.09, bez drgań

Odporność

Wodoodporność, statyczna
(DIN 51807 pt.1) przybliżenie

1-90

2-90

1-90

1-90

Kor. frettingowa
(test Deyber'a)

-

-

-

-

Magazynowanie, lata

5

5

5

5

Opis techniczny pod nr.

71-0140-01

71-0083-01

71-0084--01

71-0117-01

Metoda zastosowania

Nanosić cienko i równomiernie na oczyszczoną powierzchnię używając pędzla, niepłóciennej szmatki lub irchy.

Nanosić cienko i równomiernie na oczyszczoną powierzchnię używając pędzla, szmatki niepłóciennej lub irchy. Wygrzanie poprawia przyczepność.

Nanosić cienko i równomiernie na oczyszczoną powierzchnię używając pędzla, niepłóciennej szmatki lub irchy. Jeśli nanoszenie odbywa się przez natrysk sprajem to nie jest konieczne wygrzewanie.

Nanosić cienko i równomiernie na oczyszczoną powierzchnię używając pędzla, niepłóciennej szmatki lub irchy. Wygrzanie poprawia przyczepność.
 

o firmieOfertaMagazynKontakt